Aktuellt

Utställningen pågår 12 – 26 oktober 2019 i Mariefred

Mariefreds Tidning

September 2019.

Tillsammans med Agneta Gussander och MagnusPersson visar vi bilder på deras gård ”Kärret”.

http://www.agnetagussander.se
http://www.magnuspersson.com

Juni 2019

Jag har skrivit en text om min morfars mor Märtha Grill. Hon var konstnär en del av sitt liv. Texten finns länkad nedan: http://grilliana.wordpress.com

Jag har börjat en ny serie stycken med ”Märthas monogram”. På min morfarsmors linneservetter syr jag nya händelser..