Gryts Kyrka, Sörmland under Kristihimmelfärdshelgen maj 2018

www.musikigryt.se
Bilden som tillfälligt hänger i kyrkan har titeln "Efterord".
Här finns fragment av texter från en roman jag lagt i komposten.
En plats där nya saker kan gro.