Portfolio

Underland/ wonderland

Att följa en stig/to follow a path

namnen på de här tre bilderna fick de för att jag skriver på en text som handlar om att följa en stig eller flera..

Fjärilssamling/ butterflycollection

Trådar till Linné/ The linnean touch

När jag skrev boken ”Den indianska krassens blickande”som handlar om en av hans döttrar och om att rubba den rådande /sexuella/ ordningen, blev jag fascinerad av Linnés sexualsystem och framförallt bilderna till de 24 klasserna som han indelade växtlivet i. Jag började brodera detta och fortsätter……

Förlorade avsnitt

/Lost episodes

Texter kan få nya liv i ett broderi. ”Efterord”, ”Mitt livs novell” och ”Förlorade avsnitt” heter några verk